Les capes de la geosfera
Els alumnes de 5è estem estudiant el nostre planeta i hem vist que segons la composició de les roques i les condicions en què es troben, la geosfera es divideix en tres capes concèntriques:

  • L’escorça, que és una capa molt prima: te només de 5 a 70 quilòmetres de gruix. Forma els continents i els fons dels mars.
  • El mantell, que té uns 3.000 quilòmetres de gruix. Està formada per roques més denses.
  • El nucli, que té uns 3.500 quilòmetres de gruix. Les roques del nucli són encara més denses que les del mantell, i contenen un 90% de ferro. A la part més externa, les roques s’hi troben en estat líquid.

I hem fet la nostra pròpia geosfera!

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search