Per tal de treballar l’estadística d’una manera motivadora, hem realitzat un torneig de pitxi, voleibol i futbol.

Primerament, vam explicar l’objectiu de l’activitat. Així doncs, durant una tarda vam organitzar diferents equips i vam jugar al pati de l’escola recollint diferents dades.

D’aquesta manera, hem après com interpretar la informació i com realitzar un diagrama de barres a partir de les dades que ells mateixos anaven anotant. També, hem après a calcular la mitjana aritmètica a partir dels punts que hem anotat entre tots els equips. I quina és la mediana o valor central dels partits guanyats i perduts.

Partint de les diferents dades que han recollit, han realitzat la moda dels punts rebuts de tot el torneig de voleibol, pitxi i futbol. En resum, han gaudit i sobretot han après l’estadística de forma competencial i significativa per a ells.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search