Engeguem el trimestre creant els nous grups de treball.

Tal i com hem fet als trimestres anteriors, a cinquè ens organitzem novament amb els grups heterogenis de treball cooperatiu i, la primera de les feines, és pensar i elaborar un logo i un nom que ens identifiqui durant tot el trimestre.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search