ELS NOSTRES GRUPS BASE  JA TENEN NOM I LOGO!!!

L’alumnat de cinquè ha començat el treball del projecte amb els grups base, grups estables de treball de 3 o 4 infants. Primer, han fet propostes, després  han buscat un objectiu comú que els uneixi i s’han posat d’acord. En acabar, han decidit quin seria el nom i logo que els identifiqués i donés pertinença al mateix equip.

Tots plegats s’han engrescat i han col·laborat per aconseguir aquest resultat!!!

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search