L’alumnat de tercer ha començat l’activitat de “Grups d’experts” per tal de treballar diversos aspectes del seu projecte.

En concret són cinc grups que treballen el següent:

1- “Els virus i la vida”

2 – “Com actuen els virus”

3 -”Com podem eliminar i defensar-nos dels virus”

4 -”Sars-CoV-2”

5 -”La gometria dels virus”

Cada grup aprofundeix un tema mitjançants fonts audiovisuals i escrites i realitza diversos treballs. En sessions posteriors es compartirà amb la resta de la classe els coneixements adquirits.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search