Sabem que el primer any d’escola és molt important per als/les nostres alumnes, ja que es tracta del gran pas a l’escola de grans.

Per això, a P3 treballem la Psicomotricitat amb la finalitat de garantir que els infants desenvolupin les seves capacitats físiques, afectives, socials i intel•lectuals partint dels seus interessos i motivacions, respectant les seves necessitats i característiques pròpies de la seva etapa madurativa.

En les sessions en gran grup, disposem el material per provocar els salts, l’equilibri, la coordinació i el desenvolupament de la marxa, entre altres capacitats, a través del joc i de la lliure intervenció amb els materials. A més, disposem l’aula de manera que es donin les situacions en les quals s’enforteixi la creació d’un vincle afectiu sa i fort amb els seus companys i companyes, a més de fer-ho amb els adults que els acompanyem.

Durant les sessions amb mig grup, ens centrem a treballar el desenvolupament de la percepció, la psicomotricitat fina, l’experimentació amb diferents textures o materials, nocions de música i ritme, entre altres. En acabar, demanem als infants que dibuixin què és el que han fet, on han jugat o amb qui, de manera que simbolitzin allò que han viscut, afavorint que això formi part de les seves estructures mentals, al que David Bueno (2017) doctor en biologia i especialista en neurociència coneix com “Fer, pensar i comunicar” i els principis dels quals recull en el seu llibre “Neurociència per educar”.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search