A 5è estem realitzant unes infografies sobre uns temes molt interessants!

Hem estat treballant des de fa un temps, buscant informacions i fotos i dibuixant, per realitzar unes infografies que ens expliquen coses sobre l’univers, els planetes i la Terra, els seus oceans i com és per dins!

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search