A la nostra escola treballem les arts plàstiques, com sempre queda demostrat amb els magnífics treballs i decoracions que fan els nostres alumnes, amb l’ajuda dels seus mestres i això porta en conseqüència que sovint es vegi reconeguda aquesta valuosa feina que fem entre tots.
Enguany, un alumne de 1r curs de primària ha rebut un premi honorífic, al igual que la nostra escola, pel fet de participar en el concurs de dibuix de les Festes de la Mercè 2016. La qual cosa ens omple a tots d’orgull i satisfacció.

Això ens anima a seguir sempre endavant, promocionant el treball artístic, tant enriquidor i estimulant, i que té una importància cabdal per la formació integral dels nostres nois i noies.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search