Educació per a la mobilitat segura

Activitat que la Guàrdia Urbana porta a terme en matèria de prevenció  a les escoles de la ciutat.

És una activitat vivencial i participativa on es treballen continguts més actitudinals que conceptuals que tenen a veure amb els seus desplaçaments diaris, que la majoria fan a peu i en el futur possiblement facin en bicicleta. “Camí escolar –camí segur”.

Els continguts que es treballen són el respecte entre els diferents usuaris del carrer i els comportaments com a vianant o com conductor de bicicleta. Es proposa la participació activa del professorat majoritàriament fent el suport del rol de vianant amb els seus alumnes.

Pràctiques de circulació amb bicicleta

Objectius

• Aconseguir el respecte entre els diferents usuaris de la via pública (vianants i conductors de bicicletes).

• Detectar les necessitats dels participants per tal de prevenir situacions de risc.

• Fer participar activament a tots els assistents.

• Treballar l’autocrítica del propi comportament viari així com l’autocorrecció de les possibles conductes adquirides no relacionades amb bones pràctiques.

• Adquirir habilitats i destreses per a una futura incorporació a la circulació en l’entorn urbà

E V 5è (10)
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search