El passat  vam fer la classe de plàstica al porxo d’entrada de l’escola per poder dibuixar del natural les palmeres Washingtonianes que hi ha.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search