Les Xocolates i les Papallones hem estat explorant algunes de les propietats dels objectes que tenim al nostre voltant… i hem acabat construint ciutats!

En concret la seva superfície, les seves cares. Amb l’ajuda d’una rampa feta a casa, hem observat les seves cares, hem vist que les corbes rodolen mentre que les planes llisquen.

Així, hem conegut l’esfera, el cilindre i el prisma.

Amb aquests cossos geomètrics, aprofitant material reciclat, hem construït aquestes ciutats. No us les perdeu!

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search