A P5 hem començat a fer els ambients, on els nens i nenes experimenten, juguen i aprenen.

Ells escullen a quina aula volen anar: a la seva classe, on hi ha els ambients de maquillatge, de collage i de titelles, o bé a l’aula de “Coales”, on hi poden trobar un espai de construccions, el joc simbòlic de la botiga i el joc sensorial amb la sorra.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search