A les classes de cinquè estem dissenyant els decorats per representar una petita obra de titelles al nostre teatrí.

Després d’haver realitzat el treball previ sobre consciència corporal i la construcció de personatges, ara ens centrem en la part física del fet teatral, l’escenari. Dissenyem i fem els decorats que ens serviran per representar les faules que vam escriure durant el primer trimestre.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search