Estudiem etiquetes de diferents productes

Estem treballant el tema de l’alimentació a Medi Natural. Avui examinem els envasos d’alguns aliments que mengem per esmorzar per veure els seus nutrients, pes,data de caducitat…

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search