Gràcies a totes les famílies, a P5 hem après a dir tants bons dies com idiomes diferents parlem els Pandes i els Cangurs.

Dins el programa “1, 2, 3, emoció” hi ha unes activitats que realitzem amb la col·laboració de les famílies. En aquest cas ens havien d’escriure com es desitgen el bon dia amb el seu idioma familiar.

Mireu quanta riquesa!

Moltes gràcies una vegada més per col·laborar sempre. I que seguim compartint tants bons dies!

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search