Les nenes i nens de 1r van començar a treballar els ambientsVan treballar separats en sis grups barrejats els tres primers.

Van participar dels ambients i van trobar-se amb l’ ambient sensorial, de geometria, d’ art, de petits emprenedors, de lletres i de robòtica.

Estan esperant la propera sessió per aprendre i divertir-se…

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search